Haarrem - okoli Amsterdamu


Haarlem
Město získalo svůj městský charakter v roce 1245 a tudíž je jeho centrum starší, než Amsterdam. Díky umístění se Haarlen rychle rozvíjel a proto se v něm můžeme setkat s mnoha odkazy 17. a 18. století, kdy měl Haarlen období největší prosperity.

Fotka Haarlem- okoli Amsterdamu